Kisah Palui dan Pamali

Palui taumpat himung jua wayah bubuhan pegawai babagi gaji ka-13. Walaupun inya itu cuma patugas kabarsihan marangkap susuruhan di kantor pambakal, tapi inya kana bagian jua dapat gaji ke-13 itu.

“Kalu kalat liur ada haja tatambanya Bus ai, yaitu gula batu,” ujar Tulamak manggawil Garbus mamadahakan Palui nang hanyar bulik matan kalurahan.

“Gula batu kada manganyangi Mak ai, tapi kalu parut lapar dan kadada kawan nang mambawai ka warung maka tapaksa galurukan parut ma-arit lapar,” ujar Garbus manyirit Palui.

“Nah, pas banar Palui datang, mancari hundayang tadapat suluh. Sudah babagi kalu? Ayu Lui kita ka warung acil parutku sudah hibak wan angin,” ujar Tulamak.

“Kita urang tuha ini nyaman-nyaman makan, padahal dahulu wayah lagi kakanakan banyak banar pantangannya,” ujar Palui.

“Pantangan napa Lui?” ujar Garbus kada paham.

“Wayah kakanakan itu bila makan, banyak banar pamalinya. Kada bulih makan badahulu pada urang tuha makanya harus badudi. Karna badudi maka nang dimakan sisa-sisanya haja. Bila di urang aruh kada bulih makan iwak hati dan bila iwaknya kambing kada bulih makan utaknya. Bila wayah bulikan saruan kada bulih mambarakat. Bila parsadiaan kada cukup maka kakanakan kabagian nasi karak wan kuah-kuahnya haja,” ujar Palui.

“Sawatlah ikam mangalami Mak?” ujar Garbus.

“Karna banyaknya pamali dan kada bulih itulah maka wayah lagi halus awakku kurus karing Bus ai,” sahut Tulamak.

“Wayah lagi halus itu si Tulamak kurus karing kada karna banyak pamali wan kada bulih itu ini Bus ai, tapi karna parutnya dasar cacingan,” ujar Palui mahuhulut Tulamak.

“Kalu kaya itu baiknya jangan ditiru gasan kakanakan wayah ini,” ujar Garbus.

“Saran ikam itu baik haja Bus ai, tapi harus diingat bahwa urang tuha kita bahari itu ada maksudnya. Satiap nang pamali pasti ada maknanya. Cuntuhnya kita kada bulih mahiris kuku malam hari dipadahakan bisa tasayat urang halus, padahal maknanya supaya jangan luka karna hari kadap. Wayah sanja jangan duduk di muhara lawang maknanya mangganggu turun naik wayah magrib,” ujar Palui.

“Kalu kakanakan kada bulih makan utak kambing atawa hati tadi napa maknanya Lui?” ujar Tulamak.

“Kukira maknanya supaya nang nyaman-nyaman itu gasan urang tuha haja,” sahut Palui.

“Haha… hahahaaa…. kalu kaya itu kita cagar makan nyaman iwak hati hayam di warung acil Isul dibayariakan Palui,” ujar Tulamak mangalakak tatawa.

“Kita ini tamasuk kakanakan bahari jadi iwaknya sapat karing haja,” ujar Palui kada hakun kalah.