Kisah Palui Batimbak

Biar piala dunia sudah ampihan, tapi kamaruknya masih karasaan sampai wayah ini. Kada cuma bubuhan kakanakannya nang main bal, urang tuhanya gin kada katinggalan, umpat jua basisipakan.

“Aku kada parcaya kisah ikam nang dipakai umpat main bal Lui ai. Jangankan main bal, bukah haja ikam pina tahiring-hiring,” ujar Tulamak mahuhulut Palui.

“Aku kada handak ikam tamakan pandir nang mamadahakan aku kada bisa main bal. Mulai lagi halus aku sudah biasa main bal di pahumaan,” ujar Palui manantang kakawalannya.

“Nah Mak, ikam ditantangnya,” ujar Garbus mamanasi Tulamak.

“Kita basisipakan haja alias batimbak, bagagantian manyipak wan jadi kipir,” ujar Palui.

“Aku siap jadi kipir wan siap jua manyipaknya,” ujar Tulamak baagak.

“Mana balnya Lui?” ujar Garbus batakun.

“Bal-nya aku balum baisian tapi gasan latihan basisipakan ini baiknya kita mainjam bal anakku haja,” ujar Palui mangiyau anaknya supaya maambilakan balnya di rumah.

“Ini lain bal gasan main bal tapi gasan basipak raga, main takraw karna bahannya paikat baayam,” ujar Tulamak maniwas.

“Gasan malatih batis baik haja,” sahut Palui.

“Ikam jadi kipir panjaga gawang Lui ai wan Tulamak nang mamulai manyipaknya,” ujar Garbus manyuruh.

“Musti ada parjanjian, bila kalah mambayariakan nginuman wan bila ada nang tasalihu atawa lingsak jadi tanggungan masing-masing, kada bulih manyalahakan,” ujar Palui maulah parjanjian.

“Siap, risiku tanggung masing-masing. Aku mulai nang manyipaknya,” ujar Tulamak manantang Palui.

“Aku siap jua jadi kipir wan Garbus jadi wasitnya,” ujar Palui manyuruh Tulamak mulai manyipak.

Sambil maambil ancang-ancang lalu Tulamak manyipak balnya

“Takuppp… aduh, aduuuhhh …,” ujar Tulamak takuriak kasakitan imbah manyipak bal paikat itu.

“Napa Mak, ada apa maka takuriak?” ujar wasit Garbus.

“Batisku badarah, batisku luka, ada duri dalam balnya,” ujar Tulamak sambil maringis kasakitan.

“Mana balnya, kita lihati kanapa maka baduri,” ujar Garbus sambil maitihi bal paikat itu. Iii … sakalinya bal itu baisi kulit durian. “Ini musti parigal Palui handak mangalahakan kita,” ujar Garbus sarik banar sambil mancari’i Palui nang sudah lancing bukah karna katakutanan.