Jual Kuda

Si Palui sampai kada ingat lagi wan gawiannya nang maambil upah manjahit karna inya kacanduan main catur. Hakun batangah harian duduk di warung malawani juara catur di RT si Tuhabuk kamanakan Haji Duraup. Karna kaasyikan itulah maka saban hari bini Paluibamamai manyariki.

“Ui….. abahnya sasadangi haja bacatur, itu nah jahitan baju urang balum tuntung. Tadi urangnya datang kasini manakunakan apakah sudah tuntung atawa balum,” ujar bininya

“Hadangi satumat umanya ai, kaina kita bapander imbah tuntung makan,” ujar Palui. Lalu Palui mambuka tatudung makanan, dilihat hanya nasi putih wan pambasuhan. “Ui umanya, mana iwaknya gasan aku makan,” ujar Palui batakun

“Aku kada baduit manukar iwak, makanya makanlah wan kuda caturan ikam itu,” sahut bininya. “Sampiyan katarlaluan banar kada maingat waktu main catur malawani urang sugih. Kalu si Tuhabuk itu baisian ampat buah tuku siwaan, si Ibak itu baisian bica jadibiar inya kada bacari tatap haja pakulih duit gasan anak bininya di rumah,” ujar bini Palui manyanyarik.

“Ujar urang daging kuda panas umanya ai, cucuk gasan awak nang pina uyuh wan ringkut-ringkut, manambah satria lalakian makanya bila kumakan kalu pina ikam kada manahan,” ujar Palui lihum manggayai bininya

“Kalu kaya itu cucuk wan aku, jangankan kuda biar gajah sakalipun kusanggupi,” sahut bininya manantang.“Aku bakalah haja umanya ai taharat ikam bapander. Aku parmisi satumat handak ka pasar manukar iwak,” ujar Palui

Di pasar Palui langsung manamui Garbus nang bajualan iwak, lalu bakisah bahwa inya disariki bininya karna saban hari kaasyikan bacatur

“Makanya tulungi Bus, tukariakan anam bungkus ruku ini, hasil pamanang bataruh main catur tadi. Bila ikam kada hakun manukari, maka gantiakan haja wan iwak gasan aku makan hari ini wan isuk,” ujar Palui pina marista

“Beres Lui ai, ruku ikam kuganti wan sakilu papuyu wan sakilu iwak garih tauman lalu kubari pulang lumbuk parawit wan buah binjai gasan baulah sambalnya ujar Garbus

“Ikam dasar kawan baik Bus ai, kawa manulung urang nang paharatan tagapit,” ujar Palui lalu inya langsung bulik. Sampai di rumah lalu minta tulung wan bininya supaya iwak papuyu itu diubarakan dan dipirikakan sambalnya

“Hau…… dimana pakulih iwak mandua kilu tahan ampat lima hari?” ujar bininya himung.

“Anu umanya ai, kabalujuran di pasar tadi ada urang nang hakun manukari kudaku, lalu duitnya kutukarakan wan iwak ini,” ujar Palui

“Syukur ikam jual kudanya, jaka ikam makan dagingnya bisa saban malam aku lucut kada manahan,” ujar bini Palui sambil manyapu paluh kapadasan makan iwak baubar sambal lumbuk ba-asam binjai.