Baju Unyak

Kada lawas tadi tadangar habar bahwa Palui babini anum. Alasannya kasihan wan bini tuhanya. Palui handak maringanakan gawian bini tuhanya nang pina kauyuhan banar. Mana bamasak, batatapas, ka pasar, manyapu, baharaguan anak lalu tiap tahun batianan pulang. Karna kasihan wan bini itu lah, makanya sual batianan itu dialihakan ka lain, ujar Palui mangajal alasan.

Awalnya bubuhan kakawalannya haja nang tahu rahasia Palui. Tapi lawas kalawasan, sabulan dua bulan, akhirnya sampai jua katalinga bini tuhanya. Mulanya bini tuhanya itu kada rela diduaakan Palui, tapi karna sudah talanjur inya tapaksa manarima haja.

“Napa haja alasan ikam itu Lui ai tatap ikam manyakit hati bini. Bibinian itu paling takutan dimadu. Tahabar biasa bajalanan wan bibinian atawa tahabar bagagandakan haja sudah sakit banar hatinya,” ujar Tulamak maniwas Palui.

“Bujur haja lalakian dibulihakan babini labih dari saikung tapi harus bujur bujur adil dalam segala galanya, karna biasanya musti kada adil,” ujar Garbus umpat maniwas.

Tanyata bukti ketidakadilan nang dipanderakan Garbus itu dialami jua ulih Palui wan bini tuhanya. Palui sudah kada adil lagi mambagi giliran guring, rancak bakaramput. Palui makin panyarikan wan tasalah sadikit haja bamamai.

Malam itu kalihatan banar Palui kada sayang wan bini tuhanya, pina kada mahirani wayah handak guringan. Karena itu bini tuhanya mulai bausaha manarik parhatian Palui. Mulanya inya basinghaja babaju tipis supaya Palui tagiur. Tapi nyatanya Palui tatap kada maherani.

Karna Palui kada mahatiakan, maka bininya mamacul baju, lalu bajalan mamaraki Palui. Malihat bininya kada babaju, Palui tabunciling maihiti, lalu baucap:

“Ikam ding ai jangan mamakai baju unyak itu, pina kusut banar,” ujar Palui managur.

“Ulun kada babaju kusut malah ulun batilajang,” ujar bininya. “Ooo… batilanjangkah? Kulihat pina takalidut, pina jajai, pina batangkal tangkal, pina lanjut baju ikam,” ujar Palui manarik bininya mambawai guringan.

“Maklum sudah tuha ka’ai, banyak anak, makanya saraba lanjut, saraba takariput, unyak jajai, tapi layanan tatap ABG,” ujar bini Palui manyanangakan lakinya kada hakun kalah wan bini anum. (rep/emhati)