WAYAH musim haraga BBM dinaikakan, pamarintah maalihakan ka nang ngarannya dana kumpinsasi barupa “raskin” singkatan dari baras nang dijual ka urang miskin wan kaluarga kada mampu dikuurdinir ulih pambakal wan RT RW satampat. RT Palui kana kebagian jatah kawa manukar sapuluh litar tiap kapala kaluarga, haraga sa litarnya saribu rupiah.

Palui sebagai katua RT dikiau ulih pambakal Ijun, inya sepekawalan disuruh mangkuurdinir pambagian baras murah itu.

“Lui, ikam wan kakawalan supaya basiap siap karna di kampung kita ini cagar datang mambagi sambako gasan warga kita disini,” ujar pambakal.

“Siap Pa’ai,” sahut Palui.

“Daftar warga nang miskin sudah kami susun talu bulan nang lalu,” ujar Garbus.

“Haw kanapa maka sudah lawas manyusunnya?” ujar pambakal.

“Artinya kami sudah siap sabalum disuruh,” tambah Palui.

“Napa ukuran miskin ikam manyusun daftar itu?” ujar pambakal batakun.

“Tarutama nang sudah kahabisan banih karna pahumaannya rusak, lalu nang makan sakali sahari, nang banyak anak, nang hutangnya batuyuk di kuperasi,” sahut Garbus.

“Warga kami ini biar kaya apa haja sakitnya kada cagar bapadah karna itu tamasuk haraga diri.Bila sampai maminta minta ba arti manyupanakan kampung.Makanya bila kada babaras kawa haja diganti wan gumbili atawa jagung, atawa paling sakit bahutang wan dangsanak,” ujar Palui.

“Sabujurnya pambakalan ai, bila kami sampai kalaparan nang supan kada kami tapi bubuhan abah abah kita jua karna kada kawa mamakmurkan rakyatnya,” sindir Garbus.

“Supaya jangan basupanan itulah maka cagar ada pambagian baras,” ujar pambakal Ijun.

“Alhamdulillah, baiknya jatah kawa manukar baras murah itu jangan sakali haja tapi saban minggu supaya hidup kami tasambung sampai musim katam kaina,” ujar Palui.

Pas hari pambagian rami banar warganya antri batukar dan himung banar sambil maucapakan tarima kasih kapada pambakal serta katua RT si Palui. Jatah baras habis dibagi dalam dua jam haja, sampai Palui wan kakawalannya tapaluh kauyuhan.

“Rami banarlah babagi baras ujar bini Palui. Mana bagian kita abahnya?” ujarnya manggasak.

“Rami banar umanya ai, kaina kukisahakan imbah tuntung makan,” ujar Palui.

“Ayu ja mandi dahulu hanyar sambahyang abahnya ai, kaina imbah tuntung hanyar kukisahakan jua,” sahut bininya.

“Ayu kita makanan baimbai wan kakanakan,” ujar Palui mambawai bini wan anak anaknya.

“Napa nang dimakan abahnya, napa nang dimasak ? Jangan dapat pambagian baras, bon nya haja kada dapat,” ujar bininya sarik.

“Astagfirullah, ka asyikan mamikirakan warga sa RT an, kincing di rumah kada baisi,” ujar Palui sambil mamicik parut manahan lapar. (rep/emhati/koes)