Kisah Sarung Atawa Tarung

Satiap Palui tulak ka pasar, pasti ada haja nang dipasani ulih bini atawa julaknya minta tukarakan macam-macam. Nang dipasan kada hanya samacam tapi bapuluh macam.

Makanya Palui rancak kada ingat atau hanyar ingat imbah sampai di rumah, dan hujung-hujungnya tahual wan bininya. Parnah jua inya tasalah tukarakan.

“Mustinya pasanannya itu Lui ai ditulis di kartas, jadi ikam tinggal mambaca haja,” ujar Garbus wayah bubuhannya takumpulan di warung Acil Isul.

“Supan aku Bus ai, kaina aku dipadahakan urang buta huruf,” sahut Palui.

“Kalu ikam mambaca artinya ikam kada buta huruf,” ujar Garbus.

“Anggaplah aku kada buta huruf tapi bila satiap handak manukar barang lalu mambuka catatan maka aku bisa dipadahakan urang kada paingatan,” ujar Palui baulah alasan.

“Tapi nangkaya apa jua Lui ai, pasanan bini ikam atawa pasanan julak ikam harus dipatuhi karna pasanan sama wan amanat, bila ditulak badosa,” ujar Garbus.

“Biar pasanan itu sama wan amanat, tapi bagiku satiap pasanan harus diakuri sebagai tanda cinta dan kasih sayang wan kaluarga,” ujar Palui.

“Samalam kudangar, imbah ikam datang matan pasar ribut pulang bahualan wan bini. Napa sababnya Lui?” ujar Tulamak umpat manyahut imbah manalinga di higa warung.

“Aku bahual wan bini samalam itu gara-gara pasanan jua Mak ai,” ujar Palui.

“Pasanan napa Lui?” ujar Garbus.

“Aku bahual wan biniku itu karna inya sarik banar, pasanannya tasalah tukar. Tapi imbah tukaranku itu diingkutinya, dicium-ciumnya dan digulimingnya lalu inya ampih sarik malah batandik kasukaan,” ujar Palui.

“Barang napa nang ikam tukar Lui?” ujar Tulamak.

“Sabujurnya biniku itu minta tukarakan sarung, tapi karna wayah aku handak tulak ka pasar itu inya bapasan sambil bamasak di dapur, jadi suaranya kada tapi kadangaran,” ujar Palui.

“Lalu kanapa maka mula-mula inya sarik dan imbah itu inya kasukaan?” ujar Garbus.

“Karna aku salah dangar maka kutukarakan tarung, karna kadangarannya rarawaian sama haja antara sarung wan tarung,” ujar Palui bakisah.

“Bagi bini ikam Lui ai sama haja gunanya antara sarung wan tarung, kadua-duanya adalah ubat kadinginan,” ujar Tulamak mangalakak tatawa mahuhulut Palui.