Janji Mambina

Kuperasi di kampung Palui sudah wayahnya mamilih urang hanyar nang diparcaya gasan manjadi katua, karna katua nang lawas sudah habis masa baktinya.

“Kita kadada pilihan lagi Mak ai. Kukira sudah cucuk mun Palui kita usulakan supaya jadi katua kuperasi nang hanyar,” ujar Garbus.

“Sabalum mausulakan supaya dihitung bujur-bujur untung ruginya karna masih banyak nang pintar-pintar,” ujar Tulamak.

“Bujur haja banyak nang pintar-pintar tapi kada jujur, kada kawa diparcaya,” ujar Garbus.

“Hi-ih lah, wayah ini banyak banar pamimpin kita nang pintar, nang harat, nang aksi tapi gawiannya KKN wan pintar manyalewengakan duit nagara,” ujar Tulamak.

“Aku paham haja kawal kita Palui itu kada tamat sakulah. Tapi inya kawa diparcaya, jujur, tabuka wan wani,” ujar Garbus.

“Kalu jadi katua itu harus pintar bapander, bisa bapidatu,” ujar Tulamak.

“Kalu sual bapidatu gampang, kaina aku nang maulahakan pidatunya atau kalu kada aku tukang bisiki di higanya, pasti beres Mak ai,” ujar Garbus.

Wayah pamilihan katua kuperasi, Palui bujur-bujur tapilih karna disanangi warganya. Wayah pamilihan itu jua langsung diadakan acara pelantikannya. Hadir di sana kapala kuperasi kacamatan, pambakal, tatuha kampung dan katua-katua RT, RW.

“Ikam Lui ai harus pidatu manyatakan tarima kasih dan bajanji mangusahakan kuperasi ini supaya bujur-bujur bamanfaat gasan samunyaan warga kampung kita. Ikam jangan hawatir Lui ai kaina aku ada di balakang ikam,” ujar Garbus.

“Yang tahurmat bapak-bapak wan ibu-ibu sabarataan. Tarima kasih ulun sudah dipilih jadi katua. Ulun bajanji bahwa kuperasi kita ini walau pun baazas kakaluargaan tapi pangurusnya sama sakali kadada bakaluarga, bibas mamarina, bibas dangsanak wan bibas kamanakan, sasuai wan alam dimukrasi kita wayah hini. Apabila kaina ada KKN wan panyalewengan urusan duit atawa urusan barang langsung kita ampihi,” ujar Palui nang langsung mandapat surakan wan ampikan tangan.

“Harat banar pidatu kawal kita ini,” ujar Tulamak mamuji.

“Tarus Lui, tarus Lui… pidatu ikam baik banar, warga katuju banar,” ujar Garbus mambisiki. “Tarusakan Lui bahwa ikam bajanji… cagar mambiasakan mambina kuperasi ini,” tambah Garbus bagamat.

“Napa Bus? Nyaringi sadikit aku kurang mandangar,” ujar Palui sambil maarahakan talinga ka anu Garbus.

“Ikam Lui ai bajanji cagar mambiasakan mambina kuperasi ini,” ujar Garbus banyaring.

“Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sakalian…… saya bajanji akan mambinasakan kuparasi ini,” ujar Palui banyaring karna kurang paham bisikan Garbus tadi.

“Palui turun, Palui turun… ampihi jadi katua karna janjinya kada baik, inya bajanji akan mambinasakan kuperasi ini,” ujar hadirin kuriakan manyuruh Palui turun.

“Wassalam dan tarima kasih,” ujar Palui himung langsung turun dan basalaman wan hadirin.