SUBUH itu hari dingin banar karna bakas hujan samalaman. Bubuhannya si Palui, si Garbus, Tulamak wan Tuhirang balum takumpul, walaupun sudah bajanji biarpun hari hujan labat, tatap tulakan ka masigit. Bahkan sampai qamat, waktu sembahyang sudah parak balum ada jua bubuhannya kalihatan. Tapi imbah tuntung sembahyang sampai salam lalu bubaran, hanya Garbus wan Tulamak haja nang kalihatan.

Kukira ikam kada ka masigit, mulai tadi kada kalihatan, ujar Garbus.

Talalu-lalu banar ikam Bus ai kalu sampai kada malihat awakku nang ganal ini, sahut Tulamak.

Di mana ikam duduk? ujar Garbus mahimati.

Aku datang talambat Bus ai maka aku duduk di barisan syaf paling balakang, ujar Tulamak.

Kalu syaf paling balakang itu adalah syafnya bibinian, ujar Garbus sambil tatawa.

Kalu aku talambat kada napa-napa karna masih sawat haja umpat bajamaah, tapi kawal kita si Palui itu sampai tuntung salam kada kalihatan batang hidungnya, ujar Tulamak.

Kawal kita nang saikung itu sudah kabiasaan katuju sembahyang mang-qada alias batahur hutang karna talambat, ujar Garbus, sambil manunjuk Palui mancungkung duduk di gardu.

Kanapa maka talambat Lui, padahal kita sudah bajanji biarpun hujan labat tatap ka masigit, ujar Tulamak.

Mungkin kanyamanan guring babungkun karna hari dingin-dingin, ujar Garbus.

Sakali-sakali uzur bulih haja kalu karna bahalangan sebab kawa haja diqada, ujar Palui.

Ayu lakasi baudhu lalu sembayang, masih sawat haja waktunya kaina kami hadangi ikam di warung acil, ujar Tulamak.

Wayah Palui manguliat handak badiri, kadangaran bininya bakiyauan : Ui abahnyaaa … abahnyaaa … lakasi bulik, ujar suara bini Palui nyaring banar.

Nah Lui ikam dikiyau pulang, ujar Garbus.

Abahnya lakasi bulik, ujar suara bininya lalu kada lawas bininya mancungul datang ka gardu.

Kanapa maka abahnya disuruh bulik, Palui handak baudhu, ujar Garbus.

Baudhu napa? Inya kubawai bulik karna handak kusuruh mandi, sahut Palui.

Biar balum mandi bulih haja baudhu dan sembahyang, ujar Garbus mambilaakan Palui.

Kada bulih baudhu apalagi dibawa sembahyang Bus ai, karenaaa … karna aku balum mandi. Maklumlah malam tadi tapakai, ujar Palui pina supan kasisipuan.

Naahhh … katahuan Imbah ba…, ujar Garbus wan Tulamak mangalakak tatawaan. (emhati/rep)