Demi, Demi

Sebagai katua RT Palui handak jua mahimungi warganya. Makanya gasan marayaakan hari kamardikaan ini inya sudah manyiapakan macam-macam hiburan wan parlumbaan.

“Kaya apa caranya Lui supaya paringatan 68 tahun Indonesia mardika rami wan meriah?” ujar Tulamak manakuni Palui.

“Sebagai katua panitia wan sebagai katua RT maka aku tatap batanggung jawab,” sahut Palui.

“Matan mana duitnya Lui?” ujar Tulamak manggasak.

“Kalu aku batanggung jawab artinya ada usahaku. Makanya bantulah wan salamatkanlah jabatanku,” ujar Palui lihum.

“Ikam ini Lui ai dasar talalu banar. Bila bapander pasti ada buntut kahandaknya,” ujar Garbus manyahut.

“Aku handak paringatan tahun ini bujur-bujur meriah wan mambawai banyak warga.

Makanya warga nang jauh-jauh supaya disaru datang ka sini. Ini adalah demi…,” ujar Palui.

“Demi napa Lui?” ujar Tulamak.

“Demi kebersamaan maramiakan banua,” ujar Palui.

Kalu kaya itu aku sanggup jadi panitia urusan hiburan, parlumbaan naik pinang, balanjaan bukah dalam karung, mamilih bumbu dapur, maulah kupi, hiburan dangdut, macam-macamlah.

Tapi napa hadiahnya Lui?” ujar Garbus.

“Hadiahnya gampang karna sudah tasadia. Di rumahku ada dua karung hadiahnya nang sudah kusadiakan,” ujar Palui.

“Dasar harat ikam Lui ai. Balum dimusyawarahkan duit wan hadiahnya, tarnyata ikam sudah ada usaha,” ujar Garbus mamuji.

“Kalu handak jadi pamimpin Bus ai, bapikirnya harus satahun ka muka,” ujar Palui.

“Dasar cucuk Palui ini jadi pamimpin gasan ampat lima tahun kaina karna banyak idabulnya,” ujar Garbus.

“Napa hadiah-hadiah gasan naik pinang, lumba karung dan tarik tambang itu Lui?” ujar Tulamak.

“Ikam jangan galulah Mak bahwa hadiah itu adalah pakaian bakas pantas pakai nang kita kumpulakan samalam, demi…,” ujar Palui mambisiki Tulamak.

“Demi napa pulang Lui?” ujar Tulamak.

“Demi… demi mahimat, mamanfaatakan barang nang sudah ada,” ujar Palui.

“Kalu barang itu nang dijadiakan hadiah baarti mambulikakan barang barian urang. Sama wan manjilat liur di lantai,” ujar Garbus.

“Kita harus bisa-bisa mamanfaatkan wan ma-akali napa nang bisa dimanfaatkan, demi..,” ujar Palui.

“Demi napa pulang Lui maka pina rancak banar ikam manyambat demi,” ujar Tulamak.

“Nang sabuting ini deminya adalah demi… demikianlah,” ujar Palui manyambat pina kada tahu-manahu.