Kisah Palui Mandahulukan Babuka

Limbah diakali nang anak, tapaksa Palui bagamat mambari nasehat ka nang anak supaya balajar balatih manahan haus wan lapar.

Puasa tu nak ai kita kada boleh badusta, amun badusta batal puasa kita, ujar Palui bapapadahan.

Baarti mun kada bulan puasa boleh haja lah bah ba-dusta? ujar nang anak batakun.

Tatap haja kada boleh nak ai, itu tamasuk ciri urang munafik, ujar Palui.

Amun bakumur-kumur pang bah, boleh lah? ujar nang anak batakun.

Itu makruh hukumnya nak ai. Artinya kita kada dapat pahala puasa, ujar Palui manarangakan.

Amun kaya itu sia-sia jua kita puasa kalu kada dapat pahala, ujar nang anak paham.

Nah, amun handak dapat pahala sunat banyak jua nak ai, kaya manduhuluakan babuka, atawa mandudiakan basahur ujar palui.

Ooo… kaya itukah bah. Ulun handak bamainan dahulu bah lah, kaena pulang balajar agamanya, ujar nang anak mangalunyur bukah bamainan lawan kawalannya.

Dipadahi sadikit langsung tulak, ngalih baisi anak lalakian ni, ujar palui gagarunum.

Basabar abahnya ai, baik haja inya tadi mau mandangari papadahan pian, kabiasaan kada mau lalu, ujar nang bini manyabari.

Jam ampat kamarian anak Palui datang limbah bamainan lawan kawanannya. Sampai di rumah langsung inya maambil banyu es lawan manyuap ka bingka. Palui wan bininya takajut.

Kanapa ikam babuka badahulu nak? ujar Palui managur.

Ulun ma-amalakan papadahan pian tadi, ujar nang anak kada tatahu muha.

Amalan nang mana? ujar Palui kahiranan.

Ujar pian supaya dapat pahala sunat kita harus manduhulukan babuka puasa wan mandudiakan basahur.

Labaram ikam salah mangarti pulang, makanya dipadahi tu jangan bukah, ujar Palui sarik.

Salah napa lagi bah?

Maksud abah ikam tu nak ai pas babunyi sarine atawa urang bang, langsung haja babuka jangan dilambat-lambati. Kadanya babuka badahulu pang, ujar nang bini manggamati.

Jadi tatap ai mahadang sanja lah? ujar nang anak.

Sampai jam babuka tu pang.Lalu pang mun sudah masuk ka parut ulun ni kaya apa? Ulun kaluarakan lagi lah? ujar nang anak bahimat batakun. mangaularakannya isuk haja, hadangi inya kaluar surangan di jamban, ujar Palui gagarunum kasarikan.