“AKU sanang banar hati bila bajalanan wan ikam,” ujar Garbus mamanderi Tulamak.

“Aku paham haja ikam ma-ambung aku Bus ai, karna aku tahu bahwa ikam balum kawa mamunahi hutang. Aku kada managih Bus ai,” ujar Tulamak.

“Maksudku kada ma-ambung Mak ai tapi aku mangakui bahwa bajalanan wan ikam ini kada cagar kahausan, kada cagar kalaparan karna ikam banyak akal, banyak kawan jadi di mana-mana pasti haja ada nang mambawai nginuman atawa makanan,” ujar Garbus.

“Makanya kita harus babaik-baik wan urang, jangan cakah, jangan harat, jangan pamalar,” ujar Tulamak.

“Sabujurnya aku handak jua kaya ikam itu Mak ai tapi kada kawa karna kadada baisian ciri nang kawa diagakakan,” ujar Garbus.

“Ciri napa nang kawa kuagakakan itu Bus?” ujar Tulamak.

“Ciri ikam nang nyaman di-ingatakan adalah awak ikam nang lamak itu, di mana-mana urang tahu bahwa ikam adalah si Tulamak nang lamak mungkal sasak di lawang,” ujar Garbus manyindir sambil tatawa.

“Alhamdulilah, di samping disindir nyatanya aku ada jua baisi kalabihannya,” ujar Tulamak. “Mungkin karena hal ini aku babida wan kawal kita si Palui nang luhau itu, karna inya katuju pander mahaluya dan kada tau supan,” ujar Tulamak mambandingakan dirinya wan Palui.

“Kalu handak manyindir atawa manguya aku Mak ai, baiknya bahahadapan dan tarus tarang haja jangan ibarat paribahasa ‘lempar batu sembunyi tangan’, artinya waninya manguya hanya babalakangan,” ujar Palui nang hanyar datang manyahut ucapan Tulamak.

“Ucapan Tulamak itu bujur haja Lui ai. Inya mamadahakan watak dan kalakuan ikam itu wani dan tegas,” ujar Garbus umpat malawanakan karna malihat Palui pina sarik.

“Hi’ih, kawal kita Palui ini dasar tahan bamuha kandal,” ujar Tulamak manambahi sindirannya handak mambalas karna inya rancak dikalahakan Palui.

“Bamuha kandal itu napa artinya Bus?” ujar Palui manakuni Garbus karna inya kada paham.

“Bamuha kandal itu artinya wani dan tegas, walaupun disindir urang ikam tetap lihum dan kada sarik. Makanya biarpun ikam disindir Tulamak dan dipadahakan bamuha kandal, bamuha kayu, kada panyupan, kada balampu ataupun disambat macam-macam tetaplah bakapala dingin serta basadia untuk mamaafkan,” ujar Garbus mandinginakan Palui nang pina tasinggung.

“Hi’ih, aku dasar wani wan tegas,” ujar Palui malah himung mandangar pajalasan Garbus tentang bamuha kandal itu.

“Syukur inya kada paham kusambati bamuha kandal tanda kabubungulannya,” ujar Tulamak marasa manang karna sekali ini kawa mangalahakan Palui. (emh/rep)