Kisah Palui – Takwa

Masing-masing baisi gawian, ada nang jadi palajar, buruh, petani, PNS, guru, nelayan, pedagang, jadi pambakal,pamburung, wan banyak lagi profesi gawian lainnya.

”Aku ni profesi panarik bentor, tamasuk profesi apa urang manyambatnya, Bus?” ujar Palui ka Garbus.

“Tulis haja profesi ikam nitu di kolom E-KTP sabagai supir,” sahut Garbus.

“Ya supir roda talu,” Tulamak manyahut jua.

“Bujur Mak lah, bentor ni roda talu ya?” sambat Palui. Kalau buhan ikam pang apa? Garbus paurutan wan Tulamak jaga parkir?|” takun Palui.

“Paurutan tulis haja ahli message, jaga parkir tulis haja di kolom E-KTP nitu security,” ujar Tulamak.

“Apa maksudnya Mak, ahli message nitu?” takun Garbus kada paham.

“Nitu artinya ahli pijat, iya kan supaya keren jua profesi ikam nitu Bus ai,” jawab Tulamak.

“Ikam jaga parkir Mak lah, napa maka security, nitu artinya satpam?” Palui bingung.

“Ya supaya keren jarku te, jadi bahasa laut ditulis security artinya petugas keamanan, tarmasuk jaga parkir kandaraan roda dua, roda talu wan roda ampat Lui ai,” jawab Tulamak.

Satiap gawian atau profesi nitu tadi ada parsamaan wan parbedaannya. Parsamaannya samua handak bahagia wan sajahtera baik di dunia wan di akhirat, sadangkan parbedaannya ada nang balabang di panas matahari gawian petani marincah di pahumaan, kaya pagawai nagari bagawiannya di ruang bar-AC, sama haja tujuannya mancari duit jua gasan anak bini di rumah.

”Nang panting Bus lah, apapun gawian kita, jangan lupa bartakwa kapada Allah Ta’ala nang manciptakan alam semesta ni beserta isinya, salain nitu kita ni katakutan jua barbuat culas ka urang lain, misal mangurangi takaran, ukuran wan timbangan bila bedagang, karana Allah Ta’ala Maha Malihat kalakuan kita, takutan banar kalau dapat siksa kena di akhirat ya?” Palui bapapadah.

“Bujur Lui ai, kaya aku tukang pijat bila sampai nang lima waktu nitu lakas ka masjid, ikam Lui ai jua bamandak dahulu manarik bentor, bila sampai panaggilan nang lima waktu, kaya nitu jua Tulamak ai, parmisi dahulu wan kawal sasama jaga parkir handak ka masjid bapadah,” nasihat Garbus ka Palui wan Tulamak.

Hati-hati jua buhannya ai, panampilan baju koko tapi urangnya kada panyalat, ada jua kaya nitu, jangan ditiru buhannya ai?” sambung Palui.

“Bujur Lui lah, kaya kita naya baju sadarhana haja pang, nang panting hati barasih wan ikhlas,”,” lanjut Garbus.

Han jarku mantap buhannya ni, saling banasihat antara sasama buhannya jua. Parlu dicuntuh bila betamuan bapanderan nang saling manasihati, bukan saling barsaing atau saling manjegal sasama kakawalan, nitu kawan sejati te ngarannya ya?