Kamarian wayah Palui bulik matan saharian maujek bininya pina gagarunum.

Pian mambawa bibinian tarus kah abahnya? ujar bininya. Kanapa bapander kaya itu umanya? Aku ini uyuh hanyar datang maujek, jangan disariki. Diulahakan banyu atawa kupikah dahulu, hanyar kita bapander, ujar Palui managur bininya.

Ulun indah maulahakan kupi, pian minta ulahakan lawan bibinian nang katuju pian bawa, ujar bini Palui sarik-sarik. Ranai Palui mandangar bininya curiga lawan inya, langsung marigap hati kalu kakawalannya nang maaduakan ka bininya. Limbah mandi langsung inya ka rumah Tulamak wan Garbus manakuni.

Bubuhan ikam baik dimuka, buruk dibalakang, ujar Palui marangut.

Kanapa ikam bapander kaya itu? ujar Tulamak takajut. Bubuhan ikam baadu, baanjur antar lawan biniku kalu aku rancak maantar panumpang bibinian, ujar Palui.

Kami ini bujur rancak muar lawan ikam, tapi amun urusan satabul itu rahasia tajamin, ujar Garbus tasinggung.

Ikam jangan manuduh sambarangan Lui ai, kalu bini ikam malihat ikam maojek bibinian tarus, ujar Tulamak kada rila dituduh. Baarti amun kada bubuhan ikam, siapa lagi urangnya nang katuju anjur antar tu? ujar Palui.

Baiknya kita takuni bini ikam dari pada ikam asal manuduh, ujar Tulamak mambawai bahadap.

Napa pian mambawa kakawalan nang tukang karamputakan jua? ujar nang bini sarik.

Kami kasini handak bahadap lawan ikam umanya ai, adakah kami ma-adukan laki ikam Palui mambawa bibinian tarus? ujar Tulamak.

Bubuhannya kadada maadukan kalakuan pian abahnya ai, tapi ulun tahu saurang, ujar bininya mahahing. hadang hulu, ikam malihat aku kah umanya mambawa bibinian? ujar Palui malamahi.

Itihi sapida mutur pian tu, saban hari bulik maujek batis kajajakan di balakang sabalah kanan haja nang tabuka, ba-arti nang babuat pasti babinian haja. Mangaku kada? ujar nang bini manjinjit ka talinga Palui.

Ngiiituu… panumpang umanya ai! Aku kada kawa ba-indah, ujar Palui takuringis ahirnya maakui rancak mambawa panumpang bibinian.

Nah Lui, lain kami kalu nang maaduakan, sapida mutur ikam surang nang baadu-adu, jadi silakan ikam tarusakan bakalahinya, ujar Tulamak wan Garbus tatawaan sambil mangunyur bulikan