Popok

Tuha-tuha Palui sakalinya sawat jua takamih di tilam. bininya kada sarik tapi inya supan banar wan bininya itu. Bujur haja sudah bapuluhan tahun barumahtangga mustinya kadada lagi nang disupanakan, tapi sual takamih di tilam itu maulah Palui nangkaya ditapas urang muha.

“Pangalaman samalam itu bujur-bujur manyupanakan aku ding ai,” ujar Palui.

“Kisah nang mana?” ujar bininya handak tahu.

“Itu……. kisah aku takamih di tilam,” sahut Palui pina supan sambil batukup muha.

“Kalu sakali-sakali biasa haja tahilap asal jangan saban malam haja tilam kaba’ahan,” ujar bininya.

“Syukur kalu ikam sudah maklum, cuba pang tulung cariakan pananambanya supaya jangan takamih lagi, karna aku sudah jua tuhuk bausaha, baurut, manginum langsur wan mangurangi nginum,” ujar nang laki.

“Kalu macam-macam usaha sudah diupayaakan tapi masih jua pangamihan, maka aku ada usul tapi sampiyan harus bujur-bujur manurut aturan mamakainya. Karna pangalamanku wan anak kita nang pahalusnya usaha ini manjur banar,” ujar nang bini.

Ayu ja, aku bausaha manuruti aturan mamakainya, barapa kali mamakannya sahari lalu satiap mamakan barapa bigi,” ujar Palui batakun handak tahu aturan mamakainya.

“Mulai malam isuk sampiyan mulai ma-amalakannya, alat ini manurut aturannya digunakan wayah handak guring,” ujar bininya.

“Mamakan atawa manginumnya wan napa, apakah dilunuh wan banyu atawa diuntal wan pisang,” Palui batakun.

“Diuntal napa?” ujar bininya balik batakun.

“Ubat nang cagar kumakan itu,” sahut Palui, sambil inya manyirit wan bininya nang mulai maungkai bungkusan. “Wah….. wah, kanapa maka ubatnya pina kaya kapas babungkus kain?” ujar Palui pina hiran karna kada biasa malihat ubat nang cagar diuntalnya itu ganal banar.

“Ini lain ubat untalan abahnya ai tapi harus dipakai wayah handak guring, mamakainya diikatakan, di bawah ingkang sampiyan,” ujar bininya sambil manarik tapih Palui, lalu mamasangakan.

Palui mangalakak tatawa karna galianan dipasangakan lampin popok ulih bininya parsis kaya bayi, bila takamih kada mambasahi tilam karna taisap ulih kapas popoknya.

“Kalu saban malam aku disuruh mamakai lampin popok ini kaya apa kalu ading nang handak………?” ujar Palui manggayai bininya.

“Kita baparai sabulanan sampai sampiyan kada pangamihan lagi,” ujar bininya sambil maragap Palui.