Kisah Palui Mamariksa Haja

Wayah bulan puasa nang kaya ini, kabiasaan saban tahun, ada haja nang bajualan di siang hari. Padahal, paraturan kampung Palui, jalas-jalas kada mambulihakan mambuka warung pas siang hari. Mun kadapatan buka pas rahatan urang puasaan ulih patugas kampung, urang nang ampun warung atawa nang manukari langsung ditangkap dibawa ka rumah pambakal wan langsung kana danda. Makin rancak, makin ganal dandanya.

Kada hanya itu, hukuman lainnya, kalakuan buhannya nang mambari supan itu diumumakan di langgar. Tapi biar kaya itu tatap haja ada nang malanggarnya kada sing jaraan.

Tahun ini, diadakan razia pulang. Bubuhan satap pambakal wan pamongnya bakaliling malihati kalu pina ada warung nang bajualan makanan siang hari.Sudah lima warung nang dipariksa, kada tadapat apa-apa.

Pas warung nang kaanam, ampun Garbus, sidin langsung curiga. Pina banyak sandal di warung nang kalihatan tutup itu.

Dijinguk ai ulih sidin, sakalinya ada Palui, Garbus, Tulamak, Tuhirang wan Tuganal.

Buhannya mancungkung mahadapi mangkuk nang baisi mi wan sinduk di tangan.

“Nah, sakalinya bubuhannya nang ini pulang. Ayu lah…. jangan bukahan,” jar sidin mangajuti.

Malihat stap pambakal, pucat ai muha bubuhan Palui.

Sinduk nang tadi dipingkuti langsung dibuang Palui ka higa. “Kada, ulun kada, buhannya banaram nang makanan,” jar Palui kisah kada umpat makan.Aku nih kasini mamariksaakan haja, bujurkah kadakah warung Garbus ini buka pas puasaan?” ujar Palui baalasan.

“Sakalinya, dasar buka jua ai. Katalaluan Garbus nih, padahal sudah dipadahi jangan buka, pamali. Razakinya kada halal, kada babarkah,” jar Palui manambahi pamandirannya tadi.

Mandangar pandiran Palui, Garbus langsung badiri.

“Ikam nih Lui ai sama haja maling bakuciak maling. Maka, ikam nang manyuruh aku buka supaya ikam kawa makan mie di sini,” jar Garbus habang muha kasasarikan.

“Iih, aku gin, makan ka sini ikam nang mambawai. Bisa banar mambalik ikam nih Lui ai,” jar Tulamak nang langsung diunggutakan Tuhirang.

“Ikam kulihat pina kakanyangan. Tadi pas bapandir haja sawat mariga. Napa lagi alasan ikam Lui, di hadapan ikam ada dua mangkuk bakas mie,” jar satap pambakal tadi.

“Mariga tadi tuh, karna masuk angin. Mun, mangkuk tuh, buhannya banaram maandak di hadapanku,” jar Palui baalasan pulang.“Pukuknya, aku kada parcaya lawan ikam,” ujar sidin satangah mangarasi.

“Bah, pacang katahuan sakampungan pulang aku kada puasa tahun ini,” jar Palui sambil bagaru kapala baimbai wan ampat kawannya, mairingi stap pambakal wan pamongnya ka rumah pambakal.