Satiap handak guring malam Palui wan bininya pasti bapapandiran, bagagayaan sambil bagaritikan: Kita balaki-babini ini umanya-ai haruslah saling mamahami supaya tatap ruhui, ujar Palui.

Ulun abahnya ai sudah matan bagagandakan dahulu kaya itu, tapi abahnya haja nang pina rancak layau kada ingat anak bini di rumah, sahut bininya.

Kalu aku ada salah hilaf sadikit muhun dimaafakan haja umanya-ai, karna bahanu aku kada sadar lalu kalajuan, ujar Palui.

Makanya abahnya jangan sarik bila aku rancak managur, ujar bininya.

Tapi bila managur atawa manyuruh aku jangan di hadapan urang banyak kaya si Garbus atawa Tulamak wan Tuhirang, kaina aku dihuhulutnya bahwa aku diparintah bini, ujar Palui. Karna wayahini pinanya banyak bubuhan ibu-ibu pajabat nang harat pada abahnya, wani manyuruh karyawannya sakahandak hati, mamakai mutur dinas sakahandaknya, ujar Palui mambari cuntuh.

Kalu sampai tajadi kaya itu, kada ibunya nang harat tapi lakinya si pajabatnya nang bungul kada kawa ma-atur bininya, ujar bini Palui manjawab.

Nah, jadinya ikam paham artinya kita kawa kada bahualan karna masing-masing sudah maklum tugas wan kawajibannya, ujar Palui.

Tapi ulun bulih haja kalu bila ada kada sapandapat wan sampiyan, ujar bininya.

Kita ini nagara demokratis, bulih haja baunjuk rasa asal jangan sampai katahuan kakanakan. Siang baunjuk rasa tapi malamnya kita harus damai supaya jangan satris, ujar Palui bagaya.

Sampiyan abahnya ai kulihat pina ada jua bararahaisaan baisi simpanan, ujar bini Palui maungkai kisah.

Sumpah nah kadada baisian simpanan, sahut Palui.

Kanapa wayah garing samalam sampiyan pina basasambat macam-macam, tasambat jua ngaran bibinian, ujar bininya.

Wayah pabila? ujar Palui.

Wayah sampiyan garing panas samalam, sahut nang bini.

Biasa haja urang garing, apalagi garing panas bisa maigau karna kapanasan, ujar Palui maulah alasan.

Wayah itu kaya apa igauku atawa amanganku? ujar Palui handak tahu.

Wayah sampiyan kapanasan itu kupupuk wan banyu es lalu ulun suruh baingat-ingat, ulun suruh bazikir ya Allah…… ya Allah….. mulanya sampiyan bujur haja manyahut ya Allah…… ya Allah tapi lawas kalawasan lalu baubah sambatan sampiyan jadi ya Aluh…..ya Aluh….. ya Aluh, ujar bininya bakisah.

Itu artinya kacicintaanku wan ikam ding-ai, ujar Palui.

Ayu padahakan Aluh siapa, Aluh siapa? ujar bininya pina sangit.

Aluh itu kada lain ikam jua si Aluh Zaleha, ujar Palui sambil mamagut ka bininya.

Biarpun sampiyan bapadah si Aluh itu adalah ulun, tapi tatap ulun cari siapa simpanan sampiyan itu, ujar nang bini maancam.