Palui hanyar haja bapindah ka rumah siwaan hanyar di dalam gang. Sabagai urang hanyar di gang itu maka minggu pamulaan itu inya sibuk bapapatuhan wan tatangganya. Ahirnya samunyaan tatangga patuhan wan tahu bahwa Palui urangnya ramah lawan katuju manulung.

Imbah bulan katiga didalam gang itu ada warga nang maninggal, lalu katua RT bahabar bahwa janazah akan disembahyangkan di langgar RT.

“Kita ada kamatian salah saurang warga di hujung gang sana, sampiyan disaru jua umpat manyambahyangkan,” ujar Katua RT sambil manjulung amplup sadakah fardu kifayah.

“Pas banar, pas banar. Amplup ini masukakan ka dalam daftar les darma itu, kusumbangakan,” ujar Palui lihum karna kada jadi mangaluarkan duit matan kantungnya.

“Baik hati banar sampiyan,” ujar katua RT.

“Kaina imbah zuhur jangan kada ingat”, ujar katua RT.

Imbah bapapanderan itu katua RT bulik dan Palui langsung tulak ka gawian.

Nang kaya biasanya tangah hari inya bulik gasan makan lawan anak bininya di rumah.

Tuntung sambahyang zuhur, warga RT langsung sambahyang fardu kifayah. Tapi sampai tuntung sambahyang fardu kifayah, kadada kalihatan batang hidung si Palui di langgar.

Ada kawan Palui, yaitu dangsanak Garbus nang badiam di situ, kamariannya mailangi Palui, sambil batakun: “Pakacil Palui, sihat haja kalu?” ujar dangsanak Garbus.

“Sihat banar ujar” Palui.

“Syukuram mun sihat-sihat haja,” ujar dangsanak Garbus.

“Sampiyan adalah disaru umpat manyambahyangkan warga kita nang maninggal samalam itu,” ujar dangsanak Garbus.

“Hi’ih, aku ada jua disaru manyambahyangkannya imbah zuhur, makanya aku handak ka sana,” ujar Palui.

“Kanapa maka handak ka sana, urang sudah tuntung mamataknya. Manyambahyangkannya imbah sambahyang zuhur tadi,” ujar Garbus itu.

“Ooo… jadi aku sudah talambatlah? Aku hanyar haja tuntung sambahyang zuhur, makanya aku handak ka sana,” ujar Palui.

“Sampiyan sambayang zuhur pukul barapa? Hari sudah parak asyar,” ujar Garbus lihum.

“Sudah jadi kabiasaanku, imbah makan siang lalu aku guring, imbah bangun guring hanyar sambahyang. Makanya imbah sambahyang zuhur aku handak umpat manyambahyangkan fardu kifayah,” ujar Palui.

“Kalu kaya itu salah sampiyan. Waktu zuhur itu paling lambat satangah satu, sadangkan kabiasaan sampiyan itu kada baik karna mamparlambat waktu” ujar dangsanak Garbus manyindir.

“Hi’ih-lah, aku nang salah karna lengah,” ujar Palui tatunduk kada bakutik lagi disindir.