Kisah Palui, Gunung wan Talaga

Talu tahun Garbus hilang matan banua. Rupanya usut diusut inya wan bininya umpat transmigrasi di PLG sana. Sakali mancungul sudah bajurut pakulih lampiran alias anak. Ada pang talu ikung, baluman lagi nang di dalam umanya.

“Kanapa maka babulik ka banua Bus?” ujar Palui manakuni.

“Sabujurnya aku kada handak jua Lui ai, tapi kada nyaman-nyaman hidup bahuma Lui ai, Apalagi kaluarga basar kaya aku ini,” ujar Garbus.“Maka wayah ikam kawin dahulu sudah dituduhi mintuha ikam supaya masuk KB. Talalu-lalu banaran ikam talu tahun labih di banua urang sudah parak ampat ikung anak,” ujar Palui.

“Itulah…… Lui ai, kami di PLG itu jauh matan kampung jadi tabanyak di rumah wan di pahumaan, bila malam bakadap sama sakali kadada hiburan,” ujar Garbus.

“Nyata haja ah Bus ai, ngarannya haja kampung transmigran,” ujar Palui unggut-unggut.

“Itu pang Lui ai. Apalagi andaknya ditangah hutan, siang malam nang di pandang kada lain dua buah buku gunung. Imbah puas-puas mamandang gunung lalu barandam ka talaga nang sabat rumputnya. Manalu tahun gawian kaya itu maka kada hiran kalu parak maampat ikung hasilnya, apalagi bibitku tamasuk bibit unggul,” ujar Garbus sambil lihum.

“Kalu kaya itu aku sudah paham maksud ikam Bu ai, artinya wajar haja gawian nyaman itu banyak hasilnya sahut Palui sambil manyindir.

Tapi aku di kuta lain lagi masalahnya Bus ai, wayah ini nang kupandang kada dua tapi anam buku gunung wan talaganya. Tapi maklum hajalah guha alias talaganya kada tapi barumput karna pahumaannya hanyar dihumai,” ujar Palui mambalas panderan Garbus.

“Ooooo…… aku paham jua Lui, artinya talu ikung lah ikam baisian bini ujar Garbus.

“Maklum pahumaan hanyar maka tabarat sadikit mancangkul wan manabasinya, sampai sakit pinggang bila sampai samingguan marandami talaganya,” ujar Palui baagak wan Garbus nang sudah parak ampat ikung baisian anak.

“Kalu sampai baisian talu talaga balum ada jua hasilnya artinya cangkul ikam nang tumpul Lui ai. Kalu marga cangkul nang tumpul atawa talipat wayah dicangkulakan, kaina ikam kubari pasak bumi wan daun saluang mudik,” ujar Garbus manawari.

“Kada karna marga cangkulnya Bus ai tapi kami sudah mufakat masuk KB sabarataan, tamasuk aku” sahut Palui kada hakun kalah.