TULAMAK amun basapida mutur gagas banar, kada suah gamat. Lubak malubak diranjahnya, apalagi ada kakanakan mandahuluinya, pasti inya handak mambalap.

Inya kada bagaduh bunyi masin hancur kaya masin kumpai, tatap ja digasaknya ngabut, jadi cucuk haja sapida muturnya rancak rusak pada baiknya.

Samingguan, Tulamak kada kalihatan tulak maujek. Palui wan Garbus kahiranan limbah kada malihat Tulamak kadada habarnya.

“Mana Tulamak Bus? Parak saminggu ni kada cungul?” ujar Palui manakuni Garbus.

Aku kada tahu jua Lui ai. Kukira ada haja, rancak aku liwat di muka rumahnya sapida muturnya kadada,” sahut Garbus.

“Amun kaya itu kayapa mun kita janguki ka rumahnya, kalu inya garing atawa inya tabrakan, ujar Palui. Ikam tahu saurang kalu inya itu ganggas banar bakandaraan.” ujar Palui lalu tulakan ka rumah Tulamak.

“Ikam garing kah, pina kada kalihatan samingguan ini?” ujar Palui wayah batamuan lawan Tulamak.

“Aku sihat haja, nang garing sapida muturku,” ujar Tulamak.

“Kanapa wan sapida mutur ikam Mak?” ujar Garbus.

“Kada mau hidup, sudah tuhuk mambaiki tatap kada hidup,” sahut Tulamak.

“Sudah dipariksaakan ka bengkel lah?” ujar Palui.

Hanyar tadi ku antar ka bengkel, balum tahu hasilnya lagi. Cuma ujar Anang siapakan duit sakitar dua ratus ribuan hagan ungkus mambubut seher,” ujar Tulamak masam.

“Makanya mak ai, amun basapida mutur itu bagagimit haja, kada usah balalajuan,” ujar Palui maingatakan.

“Aku manyasal maumbas-umbas Lui ai,” ujar Tulamak.

“Nang sadihnya lagi balum cukup mambubut, bisa baganti pakakas dalam,” ujar Tulamak taungut.

“Aku manyaranakan labih baik ganti kuncinya mak ai,” ujar Palui. “Dijamin mun diganti kuncinya pasti baik sapida mutur ikam tu.”

“Kanapa kuncinya nang diganti Lui? kunci kuntaknya kada apa-apa, baik haja,” ujar Tulamak kahiranan.

“Napa hubungannya baganti kunci kuntak lawan babaik masin sapaida mutur Lui? ujar Garbus taumpat hiran.

“Maksudku kunci sapida muturnya diganti lawan kunci sapida mutur hanyar, pasti tukcer, bisa langsung hidup,” ujar Palui tatawa mangalahakan kakawalannya.

“Maksud ikam baganti kunci itu kah? Baganti sabukuan lawan nang hanyar kah? amun baganti kunci itu lui ai bajuta-juta am duitnya,” ujar Tulamak kakalahan. (bp)