Sabulanan sudah Tulamak tulak baisukan, bulik kaina kamariannya. Kada jarang jua imbah isya hanyar bulik. Kada tahu napa nang digawinya, nang pasti imbah bulik itu inya biasanya tabantai kauyuhan.

Karna rancak tabantai kauyuhan itulah, makanya inya jarang bakakawanan. Makanya kakawalannya panasaran wan gawian Tulamak ini.

“Bagawi dimana Mak?” ujar Palui imbah tatamu.

“Aku bagawi di palabuhan, umpat maurus kapal-kapal nang datang matan luar nageri mambawa baras,” ujar Tulamak ba-agak.

Harat banar ikam Mak ai dapat gawian, cucuk wan awak ikam nang ganal maurus kapal-kapal baras,” ujar Palui.

“Makanya, aku tamasuk nang katuju haja zaman karisis baras ini karna makin barami gawianku,” ujar Tulamak.

“Ikam dapat bagian napa Mak, maka pina panting banar,” ujar Garbus batakun.

“Bagian tukang parintah,” sahut Tulamak.

“Ujar habar ikam bagawi di palabuhan itu gajinya kada duit tapi digaji wan baras, bujurlah Mak?” ujar Palui.

“Dimana ikam mandangar Lui bahwa aku digaji baras,” ujar Tulamak balik batakun.

“Nang bakisah ini bini ikam saurang, bahwa saban hari ikam mambawa bulik talu sampai ampat liter baras impur,” ujar Palui.

“Uiii.. kakawalan, jangan parcaya kisah Tulamak bahwa inya jadi pagawai palabuhan,” ujar Tuhirang nang hanyar datang.

“Napa gawiannya nang sabujurnya Rang?” ujar Palui.

“Tulamak itu bujur haja bagawi di palabuhan, tapi urusan tukang angkut karung baras. Imbah tuntung maangkut karung baras lalu mulai mangariki baras-baras nang bahamburan gugur di tanah,” ujar Tuhirang.

“Oooo……..kukira tadi ikam Mak ai jadi pagawai tapi nyatanya jadi tukang angkat alias buruh alias kuli,” ujar Palui wan Garbus mangalakak tatawaan.

“Nang panting jangan dipandang gawiannya tapi adalah hasilnya kawa dimakan kada kalaparan di zaman karisis ini,” ujar Tulamak manjawab kada hakun kalah.