Bahalus

Palui tamasuk urang nang kada tapi bisa batu tukar ka pasar atawa ka warung, karna inya pangulir banar tawar-manawar. Tapi hakun kada hakun, ada jua pangalamannya tapaksa batutukar ka pasar wayah inya hanyar kawin, kada kawa manulak disuruh bininya. Biasanya nang bini pina baungah bila manyuruh Palui handak minta tukaran barang atawa makanan nang dikahandakinya.

Inya ingat banar wayah malam pamulaan kawin lawan bininya, tuhuk marayu, mambujuk supaya malam itu bujur-bujur malam partama, malamnya badua nang cagar diganang saumur hidup. Maklum kawin jaman dahulu, Palui tamasuk nang dikawinakan urang tuha. Kada sawat bapapatuhan langsung haja dijuduhakan lalu dikawinakan.

Mulanya Palui tamasuk bapikir jua handak manulak handak baindah tapi tapaksa. Imbah babarapa kali sawat mahintipakan calun bininya ahirnya satuju haja karna cucuk lawan liur. Imbah siangnya kawin batatai, malam pamulaan itu dianggapnya malam parjuangan, kaya apa marayu bininya supaya hakun bapandir.

Tuhuk Palui mamulai mambuka pandir, kadada jua jawaban bininya, pina bakuling, pina baindah tarus. Bahanu diulahnya balulucu tapi kada jua menyahut, paling-paling inya lihum atawa takurihing sambil batukup guguling. Sambil bapikir Palui maingatakan napa pamati atawa barang nang disanangi bininya ini supaya inya kawa mambawai bapandir atawa bagaya kaya urang pangantin hanyar.

“Kita minggu kaina ka kuta malihat kabun binatang lawan taman Maskot, rami di sana banyak urang, banyak kakanakan bamainan,” ujar Palui marayu karna inya tahu bininya itu katuju lawan kakanakan. Tapi nang bini badiam haja kada manyahut. Lalu Palui baucap pulang:

“Kudangar ading dahulu katuju sapatu lawan sandal bata,” ujar Palui.

“Sandal bata, ulun kada cucuk,” sahut bininya bagamat.

“Lalu sandal apa,” ujar Palui pulang.

“Itu tuh….sapatu atawa sandal nang kaya di nyanyian.”

“Ooo….itu sandal kulit rusa. Batis ading nomor barapa,” Palui batakun.

“Biasanya nomor 36,” sahut bininya baungah.

Hari makin landung, Palui makin wani manggayai lawan manggalitiki bininya sampai taguringan, sampai mandi basah subuhnya. Sampai hajatku ujar Palui dalam hati tapi ada kawajiban harus ka pasar manukarakan sandal kulit rusa nomor 36. Takuliling pasar kadada tatamu sandal kulit rusa, maka ditukarakannya sandal cap burung merak. Bulik ka rumah langsung dijulungnya lawan bininya, bininya katuju banar cucuk lawan kahandaknya.

“Nang panting kada mereknya ka-ai, nang panting pian bujur. bujur sayang lawan ulun,” ujar bininya.

“Cuba disadangi,” ujar Palui sambil mambuka kutaknya.

“Nah….kada sadang kakai, maka nomornya bujur haja 36 tapi asa kaganalan, asa lunggar, kanapa kak Palui?”

“Kulihat batis ikam dingai pina bahalus, pina bakulung Samalamnya sabalum kita bakumpul pina biasa haja,” ujar Palui.

“Mungkin ulun katuhukan ma-arit, gawian pian jua pang malam tadi pina kada maingat. Katuhukan ma-arit itulah maka sampai takulung-kulung batis, sampai kada cucuk lagi lawan nomor sandal,” ujar bininya.

“Kalu kaya itu sama kita, batisku gin bahalus jua, rupanya kita sama-sama maarit,” ujar Palui sambil lihum bagamat maragap bininya.