If you want to share and earn points please login first

Kisah Palui Ampih Bajualan Amas

Marga abah baisian toko amas, Palui mawarisi bajualan amas. ”Bahari Mat ai, kai ikam bajualan amas. Ini te tokonya. Tapi abah asa kada cucuk bajual amas, jadi handak ampih,” ujar Palui ka anaknya nang bangaran Amat.

“Napa Bah jadi handak baampih?” takun Amat.

“Abah takutan kalau ada batimbang amas takurangi samili atau dua mili, bayanya am, kena ngalih urusannya di akhirat,” sahut Palui.

“Ampih sugih kita Bah ai kalau pian ampih bajualan amas,” sahut Amat.

“Kada kawa ai Matlah dikarasi, abah asa kada cucuk hati nurani bila tatap bajualan amas naya?” ujar Palui maulah tadiam nang anak.

Imbah nitu Palui batamuan Garbus wan Tulamak di masjid. “Asa hiri aku Bus ai, Mak ai wan buhan ikam,” ujar Palui.

“Napa Lui?” takun Garbus.

“Buhan ikam rancak di masjid hari-hari. Sadangkan aku banyak di toko, haur bausaha tarus,” ujar Palui asa marista.

“Tapi pang duit kada betaha pagat. Iyakah?” sahut Tulamak.

“Aku handak baampih haja batoko amas. Handak kusewakan. Aku takutan Bus lah, Mak lah, kalau ada amasku ini nah kada takaluarakan zakatnya, bakal dimakan api am awakku bila mati. Lain urang bajual intan barlian nang kada kana zakat. Adalah di banua kita ne urang bazakat intan atau barlian? Nang ada nitu urang bazakat amas wan perak iyakah?” Palui curhat.

“Ikam jangan salah tangkap Lui ai, kena sarik buhan pedagang intan wan barlian dipadahakan kada bazakat. Buhannya nitu bazakat bila intan payu 100 juta zakatnya 2,5 persen, apa 2 jutanya, 500 ribu zakatnya iya kada? Ikam bila bazakat amas misalnya baisi 93 gram maka zakatnya 2,5 gram amas iyakah Lui? Amasnya nang dizakati, atau peraknya nang dizakati, kalau intan kadada urang bazakat intannya kaya nitu Lui ai,” Garbus bahimat manjalasakan.

“Sama haja pang Lui 2,5 gram amas wan 2,5 persen dari nilai jualnya kalau intan, bisa banyak lagi zakat bajual intan nitu, jadi ikam jangan bingung nah,” lanjut Garbus.

“Bila ikam ampih bajualan amas apa usaha ikam Lui?” takun Tulamak.

“Aku sewakan tokonya, aku gawian malunta iwakkah di sungai Amandit. Gampang haja, pukuknya aku kuler bajualan amas,” ujar Palui.

‘Tasarah ikam haja Lui ai, nitu tergantung pribadi masing-masing haja, makanya rajin ka masjid, ka majelis taklim supaya kita jangan culas wan timbangan, takaran maupun ukuran waktu bajualan,” Garbus sakali ne betausiah wan Palui.

Tulamak wan Palui haja, mandangar papadah si Garbus.

If you want to share and earn points please login first